Velg sykkel og buss! – Godt for deg og godt for miljøet.

Visste du at det er gratis å ta med seg sykkel på bussen?

Stadig flere velger å la bilen stå til og fra jobb. Flere velger sykkelen som fremkomstmiddel. Å sykle er godt for deg – og godt for miljøet. Da er det også fint å vite at det jobbes for å legge best mulig til rette for hverdagssyklisten.

Målet er at stadig flere velger å la bilen stå. Fordi alternativene skal friste mer. Å velge sykkel eller kollektivtrafikk – eller begge deler – skal være både lønnsomt og lettvint.

– Det er gratis å ha med sykkel på bussen i Østfold, opplyser markedsrådgiver i Østfold kollektivtrafikk Solfrid Rød Olsen.

Det er det kanskje ikke så mange som er klar over. Men tilbudet har en hake, og det er at kapasiteten på bussen kan være begrenset. Ikke minst i rushtiden når bussen allerede er full og vel så det. Skal man ha med seg sykkel er det en forutsetning at det er plass på bussen.

Sykkelparkering og sykkelverksted

Heldigvis gjøres det stadig grep for at folk flest skal kunne kombinere buss og sykkel til og fra jobb. Sykkelparkering og sykkelverksted er noe det satses på både i Fredrikstad og Sarpsborg. På jernbanestasjonene er det sykkelparkering. Og ved bussterminalen i Fredrikstad. I Sarpsborg jobbes det også med å få på plass sykkelparkering ved bussterminalen. Rundt Glommaringen er det satt opp bøyler til sykkelparkering flere steder. Gjerne ved de såkalte kollektivknutepunktene.

Pedalen sykkelparkering_Fredrikstad bussterminal

Foto: Pedalen sykkelparkering på Fredrikstad bussterminal. Fotograf: Siri M. Dalnoki

Lokale flaskehalser fører til trafikkfloker. Trafikken i regionen vil fortsette å øke ifølge prognosene.

– Skal byen som sådan overleve må trafikkøkningen være i form av sykkel og kollektivtrafikk. Fordi trafikken er med på å strupe enkelte byområder, konstaterer Lars Husvik i Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune.

Dette er bare en av grunnene til at både sentrale og lokale myndigheter ønsker at flere velger å la bilen stå. Helse- og miljøgevinsten ved sykling hører også med i denne rekken.

Tilrettelegging for syklister

I byplanlegging blir syklistene prioritert.

Sykkelvei i SarpsborgFoto: Sykkelvei i Storgata. Fotograf: Siri M. Dalnoki

– Vi har bygget en del sykkelveier i sentrum. Blant annet sykkelfelt i Storgata. Vi jobber mye med å tilrettelegge for syklister. Sykkelveiene skal knytte boligområdene til bussterminalen, sier Jørgen Ruud i Sarpsborg kommune.

Også fylkeskommunen jobber med holdningsskapende arbeid og tilrettelegging for syklister.

– Vi ønsker å gi syklistene like gode og gjerne bedre forhold enn bilistene, sier Husvik.

Med dette sikter han til utbygging av veinettet og gang- og sykkelstier. Men også til mindre tiltak som sykkelparkering. Man ser til andre steder der folk flest velger sykkel.

– I Nederland og Danmark sykles det mye. Nedre Glomma er flatere enn visse områder i Danmark, så det er ingen grunn til at vi ikke skal få det til her. Målet er at man skal kunne velge sykkel i det daglige, legger han til.

Mange i Nedre Glomma er med på «Sykle til jobben-aksjonen».

– Når deltakeren har syklet til og fra jobben i to måneder så kan det tenkes at han eller hun vil velge sykkelen etter kampanjen også, håper Husvik, som gjerne vil benytte anledningen til å slå et slag for el-syklistene:

– Det er et fint alternativ transportmiddel. Og man slipper å dusje når man kommer frem!

Del på Facebook

Comments are closed.

© 2015 Østfold Kollektivtrafikk - Utviklet av The Pitch