Foreslå kandidater til Kollektivtrafikkprisen 2016

For syvende gang skal Kollektivtrafikkforeningen dele ut Kollektivprisen, som skal være til inspirasjon og læring i bransjen. Prisen skal gå til beste tiltak, løsning eller ambassadør for kollektivtrafikken i Norge.

Både privat personer, firmaer og organisasjoner kan foreslås til prisen. Hver forslagsstiller kan nominere en eller flere kandidater.

Send ditt forslag til post@kollektivtrafikk.no snarest. Fristen er 16. september.

Merkes tydelig med Kollektivtrafikkprisen 2016.

Prisvinneren 2015
Kampanjen Uspesifisert reise, hvor Ruter har tatt med reisende på overraskelsestur de to siste somrene, stakk av med Kollektivprisen 2015. Du kan lese mer om alle de tidligere vinnerne her.

Del på Facebook

Comments are closed.

© 2015 Østfold Kollektivtrafikk - Utviklet av The Pitch